پانزده سال و هفت ماه و چهارده روزه که بصورت موقت تا کشف استعداد بازیگریم توسط یک کارگردان،تو‌آرایشگاه کاظم خان مشغول به کار شده ام. .... #مسخره_باز