فراموش نکنیم که گاهی بالاترین لذت ها میتونه در ساده‌ترین اتفاق ها نهفته شده باشه!