تبریک . خبرگزاری‌ها اعلام کردند در چند دقیقه ۴۰۰۰ بلیط بازی کامبوج و‌ایران از ورزشگاه صد هزار نفری توسط بانوان خریداری شد. با این حساب بانوان ایران از این بازی ۴۶۰۰۰ جایگاه طلبکارند تا عدالت واقعی .