نمی دونم مغز ،چرا بی هوا یه روز صبح ابری جایی می بره تو رو که نباید،نبایدش عهدنامه توافقی بین قلب و ذهن بوده،سالها پیش
مغز پا رو خط می ذاره اما دل نه
دل مثل بند ناف بریده که بریده
سلام
حالت چطوره؟..
خدا کنه هیچ وقت این پیام رو نبینه
راستی این قانون شکنی بمونه بین من و تو
یادت نره ،نباید یادت کنم ،من به وثیقه سنگین روز شمار عمر آزادم...