فیلم سینمایى به وقت تاخت مادیانها با نام جدید با من حرف بزن روز دوشنبه ١٥ مهر ساعت ٧ شب از شبکهء ٣ پخش میشود امیدوارم دوست داشته باشید و به فیلم ما راى بدید