سلام عزیزانم ...
پنج شنبه شب ِ شما بخیر
هفته گذشته " پیامِ ایرایی" عزیز عکاسِ ، هنرمند دوست داشتنى و با اخلاق براى چندمین بار از من دعوت کرد تا جلوى دوربینش قرار بگیرم . او تا به امروز از بسیارى از هنرمندان ، ورزشکاران ، مجموعه هاى زیبایی تهیه کرده است .
پسرم پیامِ عزیز برایت بهترین ها را آرزو میکنم .