احمد عزیز یکی از اولین رفقاییه که وقتی وارد کار هنری شدم به هم رسیدیم.یکی از دستیار کارگردانهای درجه یک اون موقعها و الان یکی از خوش فکر ترین کارگردانها.اون زمانها رویایافی میکردم و میگفتم تو روز ی که کارگردان شدی من نقش یکت رو بازی میکنم.و رسید اون روز .چه خوب شد که رویاهامون رو باور کردیم.خانواده ی متولی درجه یک و کاربلد و کامیاب عزیزم که برادر بوده همیشه برام و مهرش از کار جدا بوده به من همیشه.اقا صفری که همش همه ازش تعریف میکنن.خوش بحالش .ادم از خدا دیگه چی میخواد بهتر از این.