در کنار علی ضیاء نازنین و دوست داشتنی در برنامه فرمول یک...
ممنون از دعوت و زحمات گروه درجه یک برنامه فرمول یک
#فرمول_یک #علی_ضیا #شبکه_یک #علیرام_نورایی