یکی از بهترین سالروزهای تولدم در کوههای زاگرس(ایلام)در حال تمرین پرواز به شیوه دون خوان