#آناهیتا #آناهیتا_همتی #آناهیتاهمتی #من_ایرانم
#صلح #امید #عشق_به_وطن #یزد #آتشکده_یزد #سرزمین_مادری #اندیشه_نیک #گفتار_نیک #کردار_نیک
#جشن_مهرگان_خجسته_باد #جشن_مهرگان