آن مرد در راه است او کارگردان است شاه‌کش اکران دارد او دوست من است او یک رفیق عزیز است ... او وحید امیرخانی است امروز میلاد اوست خدایا همیشه به سلامت دارش @vahid_amirkhani #وحید_امیرخانی #کارگردان #سینما #تلویزیون #شاه_کش #بهروز_شعیبی