دوستان سلام: در حالیکه اعلام شده بود، "سراسر شب"، بزودى اکران میشود، اما باز هم، نمایش ان به دلیل عدم هـمکارى بورکراسى اکران، به تعویق افتاده،این نکته به این معنى نیست که اکران نمیشود، (خصوصاً که بالاخره دارد اتفاق هـاى خوبى هـم میفتد)، اما فعلاً تاریخ دقیق اکران مشخص نیست. پروسه ساخت و اماده سازى و بالاخره اکران این فیلم، به مسیرى سخت و جانکاه تبدیل شد، به این دلیل خیلى ساده که "سراسر شب" شباهـتى به فضاى حاکم بر فیلمهـاى "سینماى ایران" ندارد و از ساز و کار دیگرى در ساخت ان استفاده شده و البته در این میان "سراسر شب" تنهـا نیست . چند فیلم دیگر اغلب از تولیدات متفاوت تر سینماى ما، در شرایط مشابهـى قرار دارند.. ممنونم از هـمه دوستانى که مرتباً در این صفحه پیگیر سرانجام این فیلم هـستند. خیلى طول نخواهـد کشید.
عکس : الناز شاکر دوست در نمائى از فیلم.
عکاس: رامونا میریان