یه دوست نیستی

حتی فقط یه خواهر هم نیستی

تو گذشته ی منی ، خاطرات تمام اوج جوانی

چه لحظه ها که منو تو خندیدیم ، گریه کردیم ، خطر کردیم ، فقط من میدونم و تو

گرچه دوری ازم و خیلی وقتها کم دارمت ولی همین که هستی قوت قلب برام ، باش همیشه بیتا ، اسمت برازنده اته ، بی تا ، حد اقل برای من تو بی تا هستی ، دوستت دارم میدونی که چقدر... زیبا ترین تجربه ی زیسته ی من در عالم رفاقت ، تولدت دو روز زودتر مبارک...