صحنه بسیار زیبایی از نمایشگاه تابلوهای نقاشی حسن روح الامین در ایتالیا.
کودکانی که به تابلوی شهادت حضرت على اصغر خیره شده اند. مظلومیت سیدالشهدا جهانی است (رم، مرکز امام مهدی) #حسن_روح_الامین