به افتاب سلامی دوباره خواهم داد
.
به جویبار که در من جاری بود .
به ابرها که فکر های طویلم بودند
.
به دسته های کلاغان که عطر مزرعه های شبانه را برای من به هدیه می اوردند « فروغ »
.
و به شما که با لبخند پذیرای من بودید . ❤️❤️❤️دوستتون دارم❤️❤️❤️