عکس از استاد حمید جبلی

این عکس مربوط به قسمتیه(نمیدونم چه سالی شاید ۹۰ یا ۹۱) که من و چنتا از بچه‌ها در نقش کارگر ساختمانی توسط پسرخاله به خونه‌ی آقای مجری برای صرف ناهار دعوت شده بودیم