من راه هاى نرفته زیادى دارم ... #شهره_سلطانی #فیلم_سینمایی#سینما#نقش_جدید#نقش#امید#آرزو#راه#راه#تاکسى#تاکسى_زرد#راننده_خطی (برام یک جمله راجع به تاکسی و رانندهاش بنویسید ) پی نوشت: به در خواست کارگردان اطلاعاتی فعلا نمیتونم در مورد این کار بنویسم ، شرمنده اتونم