تصمیم‌ها تنها آغاز یک ماجرا هستند. هنگامی که آدم تصمیمی می‌گیرد، در حقیقت به درون جریان نیرومندی پرتاب می‌شود که او را به مکانی می‌برد که در زمان تصمیم‌گیری خوابَش را هم نمی‌دیده است. #کیمیاگر #پائولو_کوئلیو #پائیز #۱۳۷۹ #سریال #پسرخاله‌_ها #نوستالژی