رفقای پایش با این پست از من خداحافظی کردند، از همه اونها ممنونم به خاطر همه لطف و محبتهاشون و عرض میکنم سر شما و پایش عزیزم سلامت
اقا مجید زین العابدین، اقا امیر سیاح، اقا محمد عنبری، سرکار خانم پیرهادی پیرهادی، اقا شهاب، اقا مسعود، همگی...
هیج مناسبتی نداره اما بی خود و بی جهت یاد این جمله معروف دعبل میفتم که «چهل سال است چوبه دار خویش بردوش میکشم که شاید شبی کسی مرا بدان بیاویزد»
بابت همه عشق هایی که دادید، لطفهاتون، پیغام‌ هاتون ممنون، من فعلا و تا این لحظه، سه شب تهران بیست رو هستم، شبکه پنج، شبهای زوج‌، جمعه شب ها هم‌ برنامه مدیر مسول رو‌دارم حدود ساعت ۱۹، مخلصیم.