عرض کنم خدمتتون که همین الان در حال انجام کار سخت و سنگین روی یک پروژه (البته هم گروهی هام همچین نظری ندارن)
اصلا هم سر کلاس به خودم بد نمیگذرونم.