#ستایش3  حضور من در ستایش به پایان رسید...
این روزها خیلی کنارتان برایم شیرین بود ممنون از تک تک شماها و پیغام هاتون ممنون از آرمان زرین کوب نازنین که پایه و اساس این حضوررا فراهم کرد ممنون از کارگردان و تمام عواملی که بی منت کنار من زحمت کشیدند...
آماده هستید بریم برای یه کاره خاطره ساز جدید؟...