.سینمایی مرد نقره اى، کارگردان محمدحسین لطیفى
.
در کنار رفقاى خوب و کاربلد و درجه یک
.
#مهدى_سلطانى #بهاره_کیان_افشار #نادرسلیمانی #سینمایی