مراسم وداع با محرم.حسینیه امام سجاد(ع) به میزبانی محمود وحدتی