« مُردن در آب مطهر » نویسنده و کارگردان : نوید محمودی تهیه کننده : جمشید محمودی