نمایش : رویاهاى دم صبح نویسنده : لیلى عاج تهیه کننده : آنا نعمتى کارگردان : بهاره مشیرى بازیگران : بهاره مشیرى ، حدیثه سادات حسینى تئاتر شهر ، کارگاه نمایش #رویاهاى_دم_صبح #تئاترشهر #لیلى_عاج #آنا_نعمتی