«سه روزه چسبیدم بهش تا تمومش کنم ، چقدر دوسش دارم ، چقدر لذت بردم از قدرت و جسارت این زن ... از آشنایی با باراک اوباما ... فرقی نمی کنه کی هستن و کجای این دنیان و چی کار می کنن ... حتما این کتابو بخونین تا لذت امید و انگیزه داشتن رو بچشید ... من لذت بردم و چقدر بهش نیاز داشتم