هموطنان عزیزم در شهر لوس آنجلس خیلی خوشحالم که برای اولین بار در تاریخ شنبه ٢ نوامبر در میتونم روی ماهتون رو از نزدیک ببینم . امیدوارم بتونیم شب بینظیری رو کنار هم داشته باشیم .