حالا که این عکس خوش رنگ و قشنگ را اینجا می گذارم به یادگارسفر شیراز،پاییز ۹۸،داریم به ساعت های پایانی سفر نزدیک می شویم..چندین بار تلاش کردم تا این عکس را بگیرم!و این باعث شد که حسابی بخندیم و این ها باعث می شود که بدانم چقدر می شود بی بهانه و با بهانه های کوچک خندید..کنار مادر عزیزم که مدتها بود قول سفر شیراز را از من گرفته بود و کنار عزیزترین زندگیم نفس و دختردایی همراه و نازنینم در شهر عشق و شعر بهترین ساعات را گذراندیم..بابت تک تک این لحظات شاکرم..خدا کند که روزگار همه مان به خنده و خوشی های کوچک و بزرگ مزین و مزین تر شود,آمین❤️
#شیوا #شیواابراهیمی #شیوا_ابراهیمی #خانواده #مادر #مادرم #نفس #دختر #دخترم#شیراز #دختردایی #روزهای_خوب #پاییز۹۸ #مهرماه #مهر۹۸