به مناسبت شروع دوباره فعالیت بیتای عزیزم در اینستاگرام و جهت اطلاع دوستانی که سراغشو از من می گرفتند. پلانی از سریال ماه و پلنگ 

 

این دو بازیگر در نقش دو هوو در این سریال بازی کردند.