سلام.
همیشه عاشق برادران مارکس بودم و هستم. یک کمدی مدرن و ترکیبی از شوخی‌های کلامی متنوع و شوخی‌های بدنی و فورم‌ها و میزانسن‌های ساده و پیچیده و البته بسیار هوشمندانه.
و از اینکه به کمک شهاب کراچیان عزیز در این عکس بینشون قرار گرفتم خیلی خوشحالم.
ممنونم شهاب جان.