پاییز است و جهان از نو رنگی می‌شود . #عکس #عکاسی #دوربین_قدیمی #نگاتیو #سیاه_سفید #کداک #۱۲۰ #هزارافسان .