سینما پردیس ملت و اکران خصوصی فیلم سینمایی کروکودیل به دعوت جناب تکاور عزیز ، نویسنده وکارگردان شریف و با اخلاقمون ،همراه با بعضی از عوامل فیلم که حضور داشتند و در عکسها میبینید. فیلم شریف و قابل تامل و خوش ریتمی بود و برعکس خیلی از فیلم ها پایان باز هم نداشت کاملا منطقی و اتفاقا عبرت اموز به پایان رسید