تفاهمی است میان من و تو و گل سرخ
رفاقتی است میان من و تو و پاییز
#با‌خانواده شعر از محمدعلی بهمنی
عکس از پسرم سینا