من نمی دانم
که چرا می گویند اسب حیوان نجیبی است
کبوتر زیباست
و چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست
گل شبدر چه کم از لاله ی قرمز دارد
چشمها را باید شست جور دیگر باید دید
واژه ها را باید شست
واژه باید خود باد
واژه باید خود باران باشد «سهراب جانِ سپهری»
همه زندگی ما از نظر من تعریفه
تعریف، برداشت، قرارداد و معنایی که دیگران قبل از ما به بخش های زندگی دادن و ما‌ متولد شدیم که تعاریف اونها رو بپذیریم و براساسشون زندگی کنیم.
اما من میگم ما اگه بخواییم همین حالا میتونیم داستان زندگیمونو عوض کنیم و براساس تعاریف خودمون زندگی کنیم یا اگر تعاریف دیگران و میپذیریم ، آگاهانه بپذیریم.