اینجا بلوار کشاورز است!
در یک روز تعطیل که مردم برای پیاده روی از کنار نهر قدیمی وسط بلوار کشاورز می گذرند در سراسر مسیر با چنین مناظری مواجه هستند.
این نهر کوچک در گذشته محل جریان زلال آب بود و امروز محل جولان موش‌های کوچک و بزرگ و زباله های متعفن!
به راستی وسط یک پارک معروف و قدیمی تهران، رودخانه ای پر از لجن و آشغال برای اعضای محترم شورای شهر قابل قبول است؟
واقعاً اگر نمی‌توانید این مشکل ساده را حل کنید، لااقل این نهر را سرپوشیده کنیدتااین قدر موجب آلودگی بصری، بوی تعفن و شیوع انواع بیماری ها نشود.
این عکس را با شرمندگی‌ از مردم حاضر در محل گرفتم.