بیش از ده فیلم غیر کمدی روی پرده سینماهای کشور در حال اکران است که متاسفانه دو سه فیلم از آنها حدود سه و نیم میلیارد فروش داشته اند و ما بقی زیر یک میلیارد. آرزوی قلبی من و همه سینماگران موفقیت این فیلم‌ها در گیشه هست بدون بخل و حسادت. خوشبختانه برای این فیلم‌ها در یک ماه گذشته هیچ فیلم کمدی پرفروشی بعنوان رقیب یا اشغالگر سالنها وجود نداشته و تمام سینماهای کشور در اختیارشان بوده و هست. حال منتقدین فیلم‌های پرفروش بررسی کنند علت عدم استقبال مخاطبین رو. باید بپذیرید که فیلم‌های پرفروش نه تنها سالنها رو اشغال نمی کنند بلکه حضورشان باعث فروش بیشتر فیلم‌های غیر کمدی است. فیلم‌های غیر کمدی درخشان متری شیش ونیم، سرخپوست، شبی که ماه کامل شد و... در کنار فیلم‌های کمدی پرفروش رحمان و تگزاس و... به فروش بالایی رسیدند. پس باید علت عدم استقبال و فروش ضعیف این فیلم‌ها که بعضا فیلم‌های خوش ساخت و قابل قبولی هستند رو در خود فیلم جستجو کرد.
با احترام به همه فیلم‌ها و سازندگان آنها.