همکاران عزیز سینمایی تاتری و تلویزیونی
یه بار دیگه قهوه تلخ و ویلای من رو ببینید تا یادتون بیاد مانداناسوری چه بازیگر قدر و تواناییه.
همت کردید دوازده میلیون تومن پول براش جمع کردید.ممنون،بیشتر از این خودتون رو غر نکنید.
ماندانا پول نمیخواد.ماندانا رو ببرید سرکار ،اجاره خونه شما رو هم میده.