نگرانی برخی علما از ترویج #شمس و #مولوی به این خاطر است که در چند ده سال اخیر گونه‌ای از #عرفان سکولار ضد شریعت در نقاب مولوی و برخی دیگر از اهل باطن، رواج پیدا کرده است. و این نگرانی محترمی است.
ولی باید دانست که سالهاست #عرفان_اسلامی در همنشینی با فقاهت در حوزه‌های علمیه پیراسته شده و جان‌های تشنه را سیراب کرده است.
#امام_خمینی ره خود از سلسله همین عرفاست و حکمت الهی را برترین علم می‌داند. رهبر انقلاب هم شعر مولوی را اسلام ناب و معرفت توحیدی خالص می‌‌دانند.

 

AndroidOnlineNewsImage (5)

 

AndroidOnlineNewsImage (6)