بر مزار من نایست و‌گریه مکن
من اینجا نیستم
من‌نمی‌خوابم
من هزاران بادم که می‌وزم
درخشش الماس گونه‌ی برفم
درخشش خورشیدم‌ بر سبزه‌زار
من‌ باران پائیزم
بر مزار نایست و‌گریه نکن
من اینجا نیستم
من نمرده‌ام....
«از متن فیلمنامه زنان خانه‌دار مستأصل»
پی‌نوشت:
عکس‌ها در حاشیه اکران خصوصی فیلم کروکودیل... سپاس از دعوت رفیق عزیز رضا یزدانی