چقدر حال آدم خوب میشه وقتی فرشته های مهربون و می بینه که از آسمون اومدن تا دنیا رو جای خیلی خیلی قشنگتری بکنن و بهمون یادآوری کنن که آدمی را آدمیت لازم است.یکی از همین فرشته های مهربون سالهاست که شده دوست قشنگ من و خانوادم و تو عجیبترین لحظه هامون مثل یه معجزه کنارمون بوده و امروز بازم برای ما مثل یه فرشته بود...
محبوبه ی عزیزم فرشته ی مهربون چقدر دنیا جای قشنگیه وقتی آدمایی مثل تو هستن.