بعضی ها واقعا رفیقن...حتی اگه دوست جدیدت باشن
ممنون از امین زندگانی عزیز که خیلی آقاست