خوشبختی از نگاه هرکسی،
معنایی متفاوت دارد ..
اما از نظر من
آدم‌هایی خوشبختند که عشق
به موقع به سراغشون بیاد... #سیمین_دانشور