سینمایی جهیزیه پر ماجرا. #مسعودعسگری #شهرام قائدی#سینمایی #اموال_عمومی #کارگردانان #سریال#باکو_آذربایجان #خراسان_رضوی #اکران # حیف این سینمایی که ممیزی نذاشت دیده بشه ممنون. #شهرام قائدی #فیلم