تولد اسطوره آواز ایران محمدرضا_شجریان مبارک... با آرزوی سلامتی و طول عمر برای استاد عزیز.