اینم منِ خوشحال از شروع دوتا کاری که مدت‌ها براشون برنامه ریزی کردیم، رویا ساختیم و جنگیدیم تا امروز انقدر پرمشغله بشیم که گره بخوریم