خوب گوش کن.
شعور و معرفت به ماشین و محل زندگی نیست...
مهم « ذاته ».
وگرنه “ گاو “ هم سواریش عالیه.
هم خونش وسط باغه.
هم لباسش صد در صد چرم خالصه.
تازه بامعرفتم هست.
بجای « من» میگه « ما».
—-
پس ذاتت رو درست کنی بهتره.
#حسین_سلیمانی
بابت تولد هم دمتون گرم ... عاشقتونم ..
#نامه_ی_پانزدهم بزودی