دوستان عزیزم ، ایشون فرزند من نیستن و من فرزند ندارم