پسرکم، شروع کن و مثل یه مرد آینده ت رو بساز، شروع دوران جدید زندگیت مبارک آقا. دوستت دارم