خدا رو شکر بالاخره  بعد از کلی بالا و پایین شدن
بعد از کلی انتظار
بعد از کلی اصلاحات و کوتاه شدن
بعد از کلی رنجیدن و اذیت شدن
پروانه نمایش ( زیر نظر ) صادر شد
خدا رو شکر
( به خدا از هیچ کس هم ناراحت نیستم ، چرا که آن دوستان بزرگوار و عزیز هم کار و مسولیتشان را انجام داده اند، و آنها هم از خود سینما می باشند، انشالله همگی عاقبت به خیر شویم. یا حق)