امروز همه با هم رفتیم مدرسه!
روز شکوفه ها بود و هیجان اولین روز مدرسه رفتن، با اومدن همه خانواده چند برابر شد.
حس امروز برای من یه چیزی بین شیرینی و دلشوره بود.
شیرین که دخترم پا در اقیانوس علم گذاشته و دلشوره از سرعت گذران عمر که چشم بر هم گذاشتم و دخترم اینقدر زود بزرگ شد.
امروز که روز اول هفته دفاع مقدسه، تقارن خوبیه تا هر سال به یاد بیاریم که خیلی ها از خانواده و بچه هاشون گذشتن تا بچه های ما در آرمش باشند.
وقتی که همه‌ی ما دور هم بودیم یاد بچه هایی بودم که باید امروز رو بدون پدر به مدرسه برن و فکر نکنم چیزی سخت تر از این برای بچه ها باشه.
همه‌ی شهدا مخصوصا شهدای مدافع حرم رو با یک صلوات یاد کنیم.
پ ن۱: از پدر و مادر عزیزم و بقیه ممنونم که امروز رو برای ما خاطره انگیز کردن
پ ن۲: عکس در محل کارم در موسسه شمس